Аналіз фінасування установ за І півріччя 2020 року