МОЛОДЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                    Рішення

 

Від   22    січня  2015року                                                        №43-1/У1      

 

Про сільський бюджетна 2015 рік

 

        Відповідно до статті 77  Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сільська  рада ВИРІШИЛА:

 

  1.  Визначити  на 2015 рік :

доходи  сільського   бюджету у сумі  984703 грн.,

 У тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  947743 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення..

 

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік  , у тому числі по  загальному  фонду  у  сумі 897743 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

 2.  Визначити  оборотний касовий  залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7500 грн.

 

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2015 рік  згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на   2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ

нарахування на заробітну плату

придбання перев’язувальних матеріалів та медикаментів

  забезпечення продуктами харчування

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

поточні трансферти населенню

поточні трансферти місцевим бюджетам

 5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 42541 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

 6. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         7.     Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:    до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

          8. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

           У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією вт датків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету  сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету    У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків  бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією з питань планування, бюджету і фінансів.

          Забороняється  без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:
  - оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
   - видатки, пов’язані  з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.
       9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного  кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати у порядку визначеному Кабінету Міністрів України позички на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків  за користування цими коштами з обов’язковим  їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  

 10.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

     Сільський   голова    _____________        В.М.Вовк